Tel: 0723 480 200 | Mail: office@maxiperformance.roActe necesare pentru angajare

 1. - Cerere de angajare - formular tip

 2. - Curriculum vitae

 3. - Certificat de nastere

 4. - Livret militar ( daca e cazul)

 5. - Certificat de casatorie (daca e cazul)

 6. - Hotarare judecatoreasca de divort (daca e cazul)

 7. - Certificat de nastere copii (daca este cazul)

 8. - Ultimul act de studii

 9. - Certificatul medical cu inscriptia "apt pentru angajare" de la medicul de medicina muncii;

 10. - Declaratie pe proprie raspundere privind functia de baza – formular tip

 11. - Declaratie privind persoanele in intretinere (formular tip),  insotita de: - Certificate nastere copii; Adeverinta de la locul de munca al sotiei/sotului din care sa rezulte ca nu beneficiaza de deducere suplimentara; Adeverinte privind venitul persoanelor aflate in intretinere; Adeverinta din care sa rezulte daca au sau nu pamant eliberate de institutiile competente);

 12. - Cazierul judiciar sau declaratie pe proprie raspundere ca angajatul nu are antecedente penale – formular tip

 13. - Declaratie ca angajatul a luat la cunostinte de prevederile Regulamentului Intern, a O.U.G. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, respectiv a Contractului Colectiv de Munca aplicabil (acolo unde acesta exista) – formular tip

 

LEGI - ANUNTURI

- Salariul minim pe 2017